GMINA SZAFLARY – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Gmina Szaflary noclegi zajmuje powierzchnię 54 km2 i należy do grupy mniejszych wiejskich gmin w powiecie nowotarskim (dla porównania: Jabłonka – 213 km2, Nowy Targ – 209, Ochotnica Dolna – 141, Łapsze Niżne – 125). Na obszarze Gminy występują obiekty uznane za rezerwaty i pomniki przyrody albo stanowiska dokumentacyjne bądź zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Najcenniejszym z nich jest …