GMINA SZAFLARY – ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I ATRAKCJE TURYSTYCZNE

Gmina Szaflary noclegi zajmuje powierzchnię 54 km2 i należy do grupy mniejszych wiejskich gmin w powiecie nowotarskim (dla porównania: Jabłonka – 213 km2, Nowy Targ – 209, Ochotnica Dolna – 141, Łapsze Niżne – 125).

Na obszarze Gminy występują obiekty uznane za rezerwaty i pomniki przyrody albo stanowiska dokumentacyjne bądź zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Najcenniejszym z nich jest Skała Rogoźnicka uznana za rezerwat przyrody nieożywionej na powierzchni ok. 0,26 ha, z czego ponad połowa, ok. 0,15 ha leży w obszarze Gminy noclegi Szaflary. Rezerwat od 1990 r. wpisany jest na listę Światowego Dziedzictwa Geologicznego.

Ochroną pomnikową objęte są okazałe, cenne krajobrazowo drzewa lub ich grupy:

a/ grupa drzew – 5 jaworów, 5 lip, 4 jesiony koło kościoła w Szaflarach;

b/ pojedyncze drzewa:

lipa w Bańskiej Niżnej,

lipa przy kapliczce murowanej (1828 r.) w Skrzypnem Wyżnem,

lipy przy krzyżu w Skrzypnem,

topola biała obok zabudowań Wojciecha Zapotocznego w Bańskiej Niżnej.

W 1932 r. Szaflary pokoje do wynajęcia uznane zostały za miejscowość zasługującą na ochronę krajobrazu, ze względu na wspaniałe widoki roztaczające się z Równiny Szaflarskiej na Podhale Nowotarskie, aż po Spiską Magurę, Tatry, Wierchy Orawskie i Gorce. Przez Szaflary pensjonaty biegną trasy turystyczne z Zakopanego do Niedzicy i Czorsztyna oraz z Gubałówki przez Ząb, Bańską Wyżną, Skrzypne, Szaflary, Leśnicę – w Pieniny. Na terenie Gminy, w niecce podhalańskiej, występują złoża wód geotermalnych, to właśnie tutaj powstał pierwszy w Polsce odwiert (Bańska). Parametry wód geotermalnych (86° C1 przy samowypływie w otworze Bańska PGP-1) występujących w tym rejonie pozwalają na ich wykorzystanie, zarówno w celach grzewczych, jak też rekreacyjnych (kompleks basenów).

Baseny termalne stały się w ostatnich latach jedną z największych atrakcji turystycznych na Podhalu. Zapewniają świetną zabawę zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Są też ciekawą propozycją spędzenia czasu wolnego kiedy nie dopisuje pogoda.

Baseny w Termach Podhalańskich są wypełnione wodą zmineralizowaną, która z powodzeniem jest wykorzystywana w balneologii. Kąpiele mogą działać kojąco między innymi na układ mięśniowo – stawowy, nerwice oraz wpływają na poprawię samopoczucia. Szaflary agroturystyka